Účelové mapování

 
  • Podklady pro projekty staveb – pokud chcete stavět, potřebuje projektant polohopis a výškopis dané lokality aby do ní mohl co nejlépe umístit novou stavbu. Do výsledného výstupu vkládáme automaticky mapu katastru nemovitostí a po domluvě i polohu inženýrských sítí z vyjádření jednotlivých správců.
  • Podklady pro projekty terénních úprav – v podstatě stejná práce jako předchozí ale s důrazem na výškové vztahy dané lokality. K výslednému výstupu je možno dodat i podélné nebo příčné profily domluveného terénního tvaru.
  • Pasporty budov – pokud nejsou (u stavby) zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, může se stát, že stavební úřad nařídí vlastníkovi vyhotovení pasportu stavby (tzv. zjednodušené dokumentace).
  • Stavební zaměření budov pro projektanty – někdy se stane, že budova, kterou chcete rekonstruovat, není pravoúhlá a vnitřní rozměry a tvary místností neumožňují projektantovi „aby se měl čeho chytit“ a mohl si do své dokumentace zaměřit polohu zdí oken dveří, apod. V tom případě Vám zaměříme vnější obvod budova a současně základní rohy místností, popřípadě kompletní vnitřní členění místností a zdí.
  • Základní mapy závodů (ZMZ) – větší a podniky si pořizují ZMZ aby měli přehled o svém podniku co se týče budov, polohy inženýrských sítí, zpevněných ploch, zeleně, apod. ZMZ pak využívají při investičních plánech podniku a v případě, že se rozhodnou investovat do nových staveb, zpevněných ploch, apod., slouží ZMZ i jako podklad pro projektanta. Ten pak nemusí složitě dohledávat polohu podzemních inženýrských sítí, zajišťovat polohopis a výškopis daného území, zákres hranic mapy KN, apod. My Vám zajistíme počáteční zřízení ZMZ i její následnou aktualizaci.

Veškeré výstupy odevzdáváme v grafické podobě (na papíře) a (nebo dnes již častěji) v digitální podobě ve formátu dat, se kterým je pak možno dále pracovat (projektanti, …).