Inženýrská geodézie

 

Geodetické činnosti v inženýrské geodézii jsou práce, jejíž výstupy neslouží ke vkladu do katastru nemovitostí ale pro různé úřady (typicky stavební apod.) nebo pro účely výstavby.

  • Dokumentace skutečného provedení staveb – vše co po Vás vyžaduje stavební (nebo jiný) úřad ale není předmětem vkladu do katastru nemovitostí. Typicky jsou to silnice, chodníky, parkoviště, různé malé stavby jako kůlny, skleníky, apod.
  • Dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí – ať už jste firma, která staví vodovod, kanalizaci apod. nebo jste soukromník, který si udělal přípojku ke svému domu, musíte si dotyčnou inženýrskou síť nechat zaměřit. Výslednou dokumentaci pak odevzdáváte správci inženýrské sítě a/nebo stavebnímu úřadu
  • Vytyčovací práce – vytyčovací práce jsou první činností geodeta na stavbě. Projektant stavbu vyprojektuje „na papíře“ a je na geodetovi aby ji správně umístil v terénu. A to jak polohově ve vztahu k vlastnickým hranicím, či jiným stavebním objektům, tak i výškově ve vztahu k okolnímu terénu nebo jiným stavebním objektům. Vytyčují se tak budovy (rodinné domy, garáže, výrobní haly, …), liniové stavby (silnice, chodníky, železnice, vodní toky, …), inženýrské sítě a v neposlední řadě se vytyčují i umístění různých technologických prvků ve výrobních halách, apod.
  • Kontrolní měření – měření stavebních nebo jiných konstrukcí z důvodu sledování jejich pohybu nebo z důvodu porovnání s projektovou dokumentací. Výsledkem je pak vyhodnocení odchylek od výchozího stavu (tzv. nultého měření) nebo od projektové dokumentace.